Aktuality

Výroční schůze

Výroční schůze spolku Vrchonet, z.s. se bude konat dne 16. 2. 2019 v sokolovně ve Vrchoslavicích. Začátek ve 14:00 hod.

Na programu je přehled aktivit spolku za rok 2018 a plány na další období. Přesnější program níže. Bude připraveno bohaté občerstvení.

Pokud má někdo z členů podněty, dotazy, připomínky či žádosti, které by
měly být probrány s ostatními členy, prosíme pište, ať je zařadíme do programu.

Program:
  1. Uvítání přítomných, schválení programu schůze
  2. Zpráva o technickém rozvoji spolku v roce 2018, plány pro následující období. Něco k tématu Sledování TV atd.
  3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018, plány pro následující období. Členská základna spolku. Něco k tématu GDPR, Zóna, Platby atd.
  4. Prostor pro diskuzi
  5. Závěr


admin | 19:01 - 2.2.2019